От кога има студентски организации у нас и с какво са свързани

От зародилите се вече не една студентски организации изникват множество въпроси между хората, ето и отговорите на някои от тях:

На първо място – от кога съществуват студентски организации и какви са поставените пред тях цели и задачи?

В страната ни, България студентски организации има вече няколко години наред. За жалост повечето от тях са не легитимирани от самитеВУЗ-ове. В много от университетите се налага и монопол над студентските организации, на места, той бива наричан – Студентски съвет. Последният, от който бива финансиран от университет, а средствата, които отиват по него се равняват на един %, от бюджета на висшето учебно заведение, което е и една стабилна подкрепа. Не малко са и коментарите на самите студенти, които са членове на другия вид организации – студентските, които твърдят, че парите от събрания бюджет на Студентски съвет отиват безцелно по чалга концерти и други безсмислени изяви и мероприятия, без насока.

Сред главните проблеми на българският университет се нарежда бюрокрацията. За висшите учебни заведения в развитите страни е характерно автоматизирана администрация, наред с компютъризирането.

По отношение на въпросите, които се обсъждат в студентски организации са всякакви теми и области, които засягат както обществото като цяло, така и отделни личности.

В студентски организации всеки има право да изкаже своето становище по даден въпрос, да доказва и отстоява позицията си. И въпреки зачестилите граждански позиции и масови демонстрации, днес и сега обществото има все по-голяма нужда от доказване и отстояване на своята позиция и възгледи, защото какво по-добро от това младите да управляват страната ни.